Història

Seber Logístics va ser fundada l’any 1998 fruit de l’evolució de l’empresa de transports que la família Serra va posar en marxa a la dècada dels cinquanta.

La utilització de trens de carretera pel transport de farratges a finals dels setanta, ens va portar  a especialitzar-nos en transports de gran volum. Actualment donem servei de transport  a indústries que requereixen una màxima optimització de l’espai de càrrega a l’hora de distribuïr les seves mercaderies arreu d’Europa.

Seber Logístics combina la solidesa i bon fer de l’empresa familiar catalana amb l’eficiència de gestió proporcionada per les més modernes tecnologies posades al servei del transport de mercaderies.

Valors

Experiència 100% 100%
Professionalitat 100% 100%
Capacitat de resposta 100% 100%
Flexibilitat 100% 100%

Equip

Conductors

Conductors
  • Professionals
  • Experimentats
  • En contínua formació
Administració

Administració
  •  Seguiment permanent del servei
  •  Contacte fluid amb el client
  •  Ràpida gestió d’incidències
  •  Resposta adaptada a les necessitats del client
Manteniment

Manteniment
  • Manteniment preventiu en taller propi i tallers oficials
  •  Vehicles sempre a punt
  • Seguretat i anticipació d’avaries